Inschrijven

Uw kind inschrijven

Kwaliteit

GGD Controle

Om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen worden we jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen vinden deze controles onaangekondigd plaats.

De GGD kijkt o.a. naar: Pedagogisch Beleid, Risico Inventarisatie, Beroepskracht-Kind Ratio,
Veiligheid & Gezondheid en Accommodatie & Inrichting.

Van deze controles worden inspectierapporten opgemaakt. Deze rapporten zijn te allen tijde
in te zien op de locatie of via onderstaande links:

inspectierapport februari 2023
inspectierapport juli 2022
inspectierapport mei 2021
inspectierapport juli 2019
inspectierapport december 2018
inspectierapport november 2017
inspectierapport februari 2016
inspectierapport maart 2015

Naast de GGD controles werken wij ook samen met het consultatie bureau, eens per kwartaal komt de verpleegkundige van dit bureau langs voor eventuele opvoedingsvragen.

Oudercommissie

Kinderopvang De Jutter heeft een oudercommissie bestaande uit ouders van het kinderdagverblijf.

De leden van de oudercommissie vertegenwoordigen de ouders en geven feedback aan de houder. De oudercommissie komt minimaal 1x per jaar bij elkaar en heeft daarnaast regelmatig mondeling en via mail contact met de houder.

Overdracht

We vinden een persoonlijke overdracht erg belangrijk!

De baby’s krijgen een ‘Krabbelboekje’ waarin de ouders belangrijke punten op kunnen schrijven. Dit boekje neemt u dagelijks mee naar het kinderdagverblijf. De leidsters schrijven hierin dan o.a. voedings- en slaaptijden in en bijzonderheden over de dag. U kunt dan ’s avonds nog eens rustig nalezen hoe de dag verlopen is.

Daarnaast is er aan het eind van de dag alle tijd om uitgebreid contact te hebben met de leidsters. Wanneer u het prettig vindt om op een ander moment in gesprek te gaan met een leidster of de houder is het altijd mogelijk een afspraak te maken.

Ieder kind heeft een eigen dossier. Hierin zitten o.a. het intake-formulier, ons kindvolgsysteem een stamkaart en eventuele medicijnverklaringen.