Standardy

Kontrola GGD (Gminna Służba Zdrowia)

Coroczna inspekcja GGD gwarantuje utrzymanie standardów placówki. Kontrole te odbywaja sie bez zapowiedzi, aby otrzymać rzeczywisty obraz placówki.

GGD bierze pod uwagę m.in. koncepcję pedagogiczną, inwentaryzację i ewaluację ryzyka, stosunek opiekun-dziecko, bezpieczenstwo i zdrowie oraz zakwaterowanie i wyposażenie.

Na podstawie tych inspekcji tworzone są raporty. Raporty te są dostepne do wgladu w placówce lub na poniższych stronach internetowych:


raport z inspekcji luty 2023


raport z inspekcji wrzesień 2022


raport z inspekcji maj 2021

raport z inspekcji Lipiec 2019
raport z inspekcji Grudzień 2018
raport z inspekcji Listopad 2017
raport z inspekcji luty 2016
raport z inspekcji marzec 2015

Obok kontroli GGD współpracujemy z Biurem Konsultacyjnym, raz na kwartał przychodzi pielęgniarka z tego biura, aby odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące wychowania dziecka.

Komitet rodzicielski

Placówka De Jutter posiada komitet rodzicielski składajacy się z rodziców dzieci uczęszczających do naszej placówki.

Członkowie komisji rodzicielskiej są przdstawicielami rodziców i dostarczają informacji zwrotnej dyrektorowi. Komisja rodzicielska spotyka się minimalnie raz do roku oraz regularnie kontaktuje się bezpośrednio lub drogą elektroniczną z dyrektorem.

Komunikacja

Kontakt osobisty uważamy za bardzo istotny!
Dzieci otrzymują Dziennik, w którym rodzice magą zanotować ważne informacje dotyczące dziecka. Dziennik ten jest zabierany codziennie do placówki. Opiekunowie notują w nim informacje dotyczące m.in. posiłków, drzemki oraz różne osobliwosci, które pojawiły sie w ciągu dnia. Państwo mogą wieczorem spokojnie przeczytać jak minął dzień dziecka.

Pod koniec dnia jest zawsze czas na rozmowę z opiekunami. W przypadku kiedy wolą Państwo w innym momencie odbyć rozmowę z opiekunem lub dyrektorem istnieje mozliwość umowienia spotkania.

Każde dziecko posiada teczkę osobową. Teczka ta zwiera m.in. ksiażeczkę szczepień, nasz system obserwacji dziecka stamkaart oraz ewentualne informacje o lekach.