Bezpieczeństwo

Inwentaryzacja ryzyka

Corocznie przeprowadzana jest inwentaryzacja i ewaluacja ryzyka odnośnie bezpieczeństwa i zdrowia.

Katastrofy

W przypadku zagrożenia zdrowia i/lub życia dzieci przechodzą pod opiekę pracowników i dorosłych członków rodziny dyrektora. Mieszkają oni lub pracują w pobliżu placówki i mogą w ciagu 15 minut przybyć na miejsce.

Ewakuacja

Corocznie odbywają się na miejscu ćwiczenia ewakuacyjne.  Ćwiczenia te podlegalą ewaluacji w naszym zespole.

Jakość powietrza

Wraz z nowymi przepisami budowlanymi weszły w życie ścisłe normy dotyczące nawiewu powietrza i wentylacji.
W budynku zainstalowany jest obecnie miernik CO2. Jest bardzo ważne, aby wystarczjąca ilość świeżego powietrza cyrkulowała w grupach. Dzięki miernikowi CO2 możemy stale monitorować jakość powietrza.

BHP( Bezpieczenstwo i Higiena pracy)

Wszyscy pracownicy pedagogiczni posiadaja certyfikat BHP oraz/lub certyfikat EHBO pierwszej pomocy u dzieci. Kursy te są corocznie powtarzane.