Inschrijven

Uw kind inschrijven

Klachtencommissie

Als u als ouder ontevreden bent over iets dan kunt u uw klacht eerst mondeling met de desbetreffende leidster(s) bespreken, dit is de kortste stap. Mocht u er met de leidster niet uitkomen, dan kunt u altijd bij de leidinggevende terecht. Samen zullen we dan proberen tot een oplossing te komen.

Kan de klacht toch niet op een bevredigende wijze worden afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.