Inschrijven

Uw kind inschrijven

Veiligheid

Risico-Inventarisatie

Jaarlijks wordt er een Risico Inventarisatie en Evaluatie gemaakt met betrekking tot de onderwerpen Veiligheid en Gezondheid.

Achterwacht

Bij calamiteiten wordt de achterwacht opgevangen door personeelsleden en door familieleden van de houder. Zij zijn allen in de nabije omgeving woonachtig en werkzaam en kunnen binnen 15 minuten aanwezig zijn.

Ontruiming

Jaarlijks worden er op de locatie ontruimingsoefeningen gehouden. De oefeningen worden met het team geëvalueerd.

Luchtkwaliteit

Met het nieuwe Bouwbesluit komen er strengere regels m.b.t. de luchttoevoer en ventilatie.
Op de locatie hangt er nu een CO2-meter. Het is erg belangrijk dat er voldoende verse lucht in de groepen circuleert. Door deze CO2-meters kunnen wij continue de kwaliteit van de lucht in de gaten houden.

BHV

Alle pedagogisch medewerkers zijn bedrijfshulpverlener en/of hebben een diploma kinder -EHBO. Deze cursussen worden jaarlijks herhaald.