Inschrijven

Uw kind inschrijven

Over Kinderdagverblijf De Jutter

Het kinderdagverblijf bestaat uit 1 groep waar maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar worden opgevangen.
Indien het qua aanvragen wenselijk is kan dit met maximaal 4 kinderen uitgebreid worden.

De inzet van pedagogisch medewerkers is altijd conform de eisen die gesteld worden door de GGD, dit betekend dat al onze
medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag die continue door de overheid wordt gescreend.

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is op werkdagen geopend van 07.30 uur tot 18.00 uur.

Tarieven

Ten behoeve van de aanvraag voor kinderopvangtoeslag is het uurtarief € 8,97.

In verband met de sluitingsweek tussen Kerst en Oud & Nieuw rekenen we met 51 weken. Uw maandbedrag betreft dus een gemiddeld bedrag en is iedere maand gelijk (met uitzondering van extra afgenomen opvang).

U betaald bij ons geen inschrijfkosten! De tarieven zijn inclusief voeding, fruit, luiers e.d. Dieetvoeding, groentehap en flesvoeding is niet inbegrepen. Het is mogelijk niet afgenomen dagen op een ander moment gedurende het kalenderjaar op te nemen. Neem contact met ons op voor meer informatie en de voorwaarden. Wij hanteren de algemene voorwaarden welke zijn opgesteld door de branchevereniging deze voorwaarden zijn te vinden op onze website.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen. Kijk op www.toeslagen.nl voor meer informatie! het LRK nummer van ons Kinderdagverblijf is: 972332510